01
01
01
01
01
01
HARLEY-DAVIDSON CLUB OF DENMARK
distrikt 5, Midt
hdcm.dk / Nyheder i dist. Midt / 2018 / Info om Mødet inden generalforsamling 2-2-2018

OPRÅB. Fremtiden i DISTRIKT MIDT 2018.

Tilbage

 Ja så har bestyrelsen sat sig for at gøre en sidste indsats for at få nogle nye ind i bestyrelsen.

Referat fra mødet.

 Da der er stor bekymring over vores kommende GF.DISTRIKT MIDT havde  indkaldt til møde for at orientere om hvad der sker og hvad der bliver lavet eller rettere sagt manglen på samme., hvad skal der til for at Distriktets medlemmer syntes det kunne være rart at bruge klubhuset og de gode faciliteter vi har.

Jørgen Skovborg havde lavet et godt oplæg, han havde også lavet en plan som skulle følges. Der var 11 punkter som blev gået igennem og hver især kunne så komme med plusser og minusser. Der var afsat lidt tid til hvert punkt og så blev tingene fremlagt og skrevet ned. Efter en time var der en lille pause. 15 min. Så gik vi i gang igen, med de sidste punkter.

Efter et par timer holdt vi, og Jørgen takkede for god ro og orden. Der kom mange gode ting frem. Den røde tråd gennem hele forløbet, var at den nye bestyrelse, skulle være mere åben, stole på hinanden, turde være åben og tro noget mere på vores medlemmer og udvise respekt og turde gå til menig medlem og spørge til. Til medlemmerne i DISTRIKT MIDT, klubben kan ikke overleve kun  på bestyrelsen. Alle skal være med for at vi får et distrikt der ligger foran. Så lad vores nye motto være støt op om DISTRIKTET og de ting der bliver sat i gang.

Jeg forventer at der kommer et referat fra mødet på hjemmesiden, når Jørgen har fået sat ord alle de ting der kom frem. 

TAK til dem der mødte op og gav deres mening til kende. Der var en ting der gik igen, alle ville gerne det bedste for klubben. Super.

Til alle medlemmer i HDCM  DISTRIKT MIDT mød op til GF.  Så vi undgår at der kommer nogle skjulte dags ordner op.( den sidste linje er for egen regning, men jeg har hørt? ved ikke om det er rigtigt.)

Stig Østergaard